Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

POMOC POZA GODZINAMI PRZYJĘĆ

Poza godzinami przyjęć lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej usługi medyczne realizowane są w ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Ambulatoryjna pomoc doraźna oferowana jest zarówno na zasadach komercyjnych, jak i dla pacjentów ubezpieczenia zdrowotnego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także w ramach indywidualnych umów ubezpieczenia zdrowotnego.

ZAKRES POMOCY

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do godziny 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta w Centrum Medycznym PETRA MEDICA przy ul. Al. Gen. Antoniego Chruściela 39A.

Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

CO JESZCZE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

WAŻNE: Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego:

Pogotowie ratunkowe numer alarmowy: 999 lub 112

Skip to content