Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

W skład Rady Społecznej działającej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów wchodzą:
  1. Ewa Maleszyk – przewodnicząca Rady Społecznej
  2. Jerzy Barwiejuk – przedstawiciel Rady m.st. Warszawy
  3. Ewa Filipowicz – przedstawicielka Rady m.st. Warszawy
  4. Maciej Iwanicki – przedstawiciel Rady m.st. Warszawy
  5. Aleksander Lesiński – przedstawiciel Rady m.st. Warszawy
  6. Tomasz Lis – przedstawiciel Rady m.st. Warszawy
Skip to content