Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Badanie EKG można wykonać w:

  • Gabinet Zabiegowy ul. Zawiszaków 23
  • Gabinet Zabiegowy ul. Dwóch Mieczy 22A
  • Gabinet Zabiegowy ul. Chełmżyńska 27/35

Godziny badań od 08:00 – do 18:00

EKG, czyli elektrokardiografia spoczynkowa, to nieinwazyjne, bezbolesne i łatwo dostępne badanie kardiologiczne. Wskazaniem do wykonania badania EKG są objawy wskazujące na zaburzenia pracy serca. W szczególnych przypadkach u pacjentów wykonuje się również EKG wysiłkowe i holter EKG. Jak się przygotować do badania i kiedy EKG jest prawidłowe?

Znaczenie badania EKG

Badanie elektrokardiograficzne ma ogromne znaczenie dla rozpoznawania zaburzeń rytmu serca, pomaga wskazać przyczynę bólu w klatce piersiowej, omdleń, zawrotów głowy czy duszności oraz jest najlepszym narzędziem umożliwiającym wczesną interwencję w leczeniu zawału serca. W wielu przypadkach jest badaniem niezbędnym do wyboru odpowiedniej strategii terapeutycznej w chorobach układu krążenia.

Badanie EKG – co to jest i na czym polega elektrokardiografia?

Elektrokardiografia (EKG) jest nieinwazyjnym i bezbolesnym, a przy tym najprostszym, najtańszym, najkrótszym i najczęściej wykonywanym diagnostycznym badaniem kardiologicznym. Rejestruje potencjały elektryczne dzięki elektrodom umieszczonym na powierzchni ciała pacjenta. W wielu przypadkach EKG traktuje się jako badanie przesiewowe. Prawidłowo wykonane oraz zinterpretowane badanie EKG dostarcza cennych informacji o zaburzeniach rytmu serca.

Badanie EKG pozwala ocenić przede wszystkim:

  • dominujący rytm serca (najczęściej jest to prawidłowy rytm zatokowy),
  • dokładną częstość pracy serca (czyli liczbę uderzeń na minutę),
  • występowanie częstych zaburzeń rytmu serca (nadkomorowych czy komorowych),
  • cechy pogrubienia mięśnia sercowego lub powiększenia przedsionków,
  • występowanie bloków przewodzenia,
  • cechy niedokrwienia mięśnia sercowego lub przebytego zawału.

Ograniczeniem jest krótki czas badania (zazwyczaj 5̶10 minut), nie zawsze wystarczający do pełnej oceny zaburzeń pracy serca.

Skip to content