Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Program zdrowotny Aktywy Senior

  • Poradnia Rehabilitacyjna ul. Zawiszaków 23

Program promocji zdrowia „Aktywny Senior” ma na celu zachowanie i poprawę ogólnej sprawności oraz jakości życia seniorów. Adresowany jest do osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które podpiszą zgodę na uczestnictwo w programie oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń.

W ramach programu seniorzy uczestniczą w kilkunastu grupowych spotkaniach odbywających się dwa razy w tygodniu. Biorą udział w wykładzie na temat aktywności fizycznej i zdrowej diety, a także w zajęciach, podczas których wykonują ćwiczenia ogólnousprawniające.

Program finansowany jest ze środków m.st. Warszawy.

Skip to content