Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Opis nieruchomości przeznaczonej pod wynajem przez Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów


WYKAZ nr 2/2024r

 1. Adres nieruchomości: 04-247 Warszawa, ul. Chełmżyńska 27/35
 2. Oznaczenie według księgi wieczystej: KW nr WA6M/00423630/5
 3. Numery ewidencyjne działek, obręb: nr działki 6, obręb 3-07-09, lokal użytkowy – przychodni lekarskiej, stanowiący odrębną nieruchomość (lokalową), będący własnością m. st. Warszawy
 4. Powierzchnia przeznaczona do najmu: 40m2
 5. Opis nieruchomości do najmu: Wynajmujący chce wynająć dwa gabinety lekarskie o powierzchni 13,1 m2 oraz 16 m2 na zasadach najmu na wyłączność z dostępem do części wspólnej w postaci korytarza, oddzielnej rejestracji oraz WC (10,9 m2)
 6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Świadczenie usług medycznych
 7. Okres najmu: do trzech lat
 8. Wysokość opłat z tytułu czynszu za 1 m2 powierzchni miesięcznie lub za 1
  godzinę używania: Minimum 90,00 zł/m2
 9. Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych – energia elektryczna miesięcznie (opłata stała – ryczałt): Opłata zryczałtowana za świadczenia dodatkowe: 384 zł/miesiąc
 10. Termin wnoszenia opłat: 14 dni od daty otrzymania rachunku
 11. Zasady aktualizacji opłat: Waloryzacja czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS12.
 12. Dodatkowe informacje: Najem nie koliduje z działalnością Zespołu. Umowa może być zawarta stosownie do potrzeb Zespołu oraz pod warunkiem otrzymania zgody podmiotu tworzącego.
  Oferty z ceną za 1m2 wynajmowanej powierzchni wraz z zaświadczeniem o
  prowadzonej działalności gospodarczej lub wydrukiem z KRS.
  Oferty należy składać: od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00 w SZPZLO Warszawa Rembertów, ul. Dwóch Mieczy 22a, Administracja – parter budynku.

Termin wywieszenia na tablicy ogłoszeń: 15.05.2024r.
Termin zdjęcia z tablicy ogłoszeń: 28.05.2024r.
Termin składania ofert: 28 maja 2024 do godz. 13:00
Termin otwarcia ofert: 28 maja 2024 do godz. 14:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 maja 2024 do godz 12:00

Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów
Magdalena Bakuła

Skip to content