Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Pacjent ma prawo do złożenia skarg, wniosków i pochwał dotyczących działalności Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Rembertów.

Złożyć skargę, wniosek, pochwałę można w:

  • W administracji siedziby Zakładu, ul. Dwóch Mieczy 22a, 04-491 Warszawa poniedziałek-piątek 08.00-15.00

W sprawie skarg i wniosków przyjmuje

  • Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów –  w środy, w godz. 12.00-14.00

Formy przyjmowania skargi, wniosku i pochwały

  • Pisemna 
  • Ustna 
  • Drogą poczty elektronicznej: spzlo@post.pl
  • Telefonicznie 22 612-25-96

Co powinna zawierać skarga

  • Imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji
  • Dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy
  • Precyzyjny opis zdarzenia, którego dotyczy dana sprawa

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

Skip to content