Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

Tel: 22 532 82 50

Infolinia: 800 190 590

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta informuje m.in. o:

  • prawach jakie przysługują pacjentom, w tym przysługujących w konkretnej opisanej przez pacjenta sprawie,
  • sposobach rozwiązania zgłaszanego problemu m.in. wskazuje praktyczne wskazówki i działania, które warto podjąć dochodząc swoich praw; instytucjach lub urzędach, do których można zgłosić skargę lub które w ramach swoich kompetencji mogą rozwiązać problem,
  • pomaga rozwiać wątpliwości odnośnie ewentualnego naruszenia praw pacjenta,
  • zasadach korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej,
  • szczególnych uprawnieniach do świadczeń opieki zdrowotnej,
  • drogach dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • tym jak złożyć sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
  • funkcjonowaniu wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
  • możliwościach zgłaszania działań niepożądanych leków.
Skip to content