Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

MODUS AMBULANS

Poniedziałek – Piątek 8:00 – 18:00 

Tel. 791-212-791

www.modusambulans.pl

  • Skierowanie na transport sanitarny POZ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
    (internista, pediatra)
  • Bezpłatny transport medyczny w ramach POZ (dla Pacjentów, którzy złożyli deklarację w jednej z przychodni SPZZLO Warszawa Rembertów 
  • Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego bez względu na schorzenie pacjenta.
  • W przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, wynikającym z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
  • Kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej (ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.
  • Dla zachowania ciągłości leczenia – gdy jest ono realizowane przez lekarza POZ.
  • Kiedy zachodzi konieczność przewozu z miejsca zamieszkania na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym (do szpitala) lub w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych (np. badań) wynikających z leczenia prowadzonego przez lekarza POZ.
Skip to content