Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Grypa 65+ program szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej


Program finansowany ze środków budżetowych m.st. Warszawy

Program skierowany jest dla osób w wieku 65+ spełniających jedno z poniższych kryteriów:

  • Posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy
  • Zamieszkują na terenie m.st. Warszawy i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w m.st. Warszawie

Aby wziąć udział w programie wystarczy zgłosić się do wybranej przychodni POZ oraz wypełnić
formularz uczestnictwa w programie.


Informacje uzyskasz również dzwoniąc pod numer 22 515-44-00

Materiały Edukacyjne:

Nie daj się grypie – poradnik

Obalamy mity grypowe

Skip to content