Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

SZPZLO Warszawa-Rembertów

  • Udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, ambulatoryjnych świadczeń ogólnostomatologicznych, świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu fizjoterapii.
  • Realizuje programy profilaktyki zdrowia w ramach umowy z NFZ oraz finansowane przez m.st. Warszawa.
  • Realizuje świadczenia zdrowotne komercyjne.
Skip to content