Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

SZPZLO Warszawa-Rembertów prowadzi rejestry:

  • umów przekazywanych do Centralnego Rejestru Umów m.st Warszawy
  • kontroli
  • skarg i wniosków
  • postepowań w zakresie zamówień publicznych
  • zdarzeń z zakresu BHP
  • zdarzeń i incydentów naruszenia danych osobowych
Skip to content