Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Struktura własności i majątku Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Rembertów

Lp.Położenie (lokalizacja)Nr i data decyzji
1Warszawa Rembertów ul.Zawiszaków 23um. ustanowienia użytkowania KW WA6M/00476112/4 z dn. 14.06.2011
2Warszawa Rembertów ul. Dwóch Mieczy 22aumowa o nieodpłatne użytkowanie nr 290/2020 z dn. 14.02.2020
3Warszawa Rembertów ul. Chełmżyńska 27/35um. ustanowienia użytkowania WAM06M/00423630/5 z dn 07.12.2012

Wartość majątku SZPZLO Warszawa-Rembertów na dzień 31.12.2022

TREŚĆŚRODKI TRWAŁE BRUTTO
Budynki, budowle4 155 658,66
Kotły86 704,20
Maszyny, Urządzenia558 631,45
Samochód osobowy68 188,00
Urządzenia medyczne, meble886 048,65
Poz. Śr. Trw. Wyposażenie113 812,20
Wartości niematerialne i prawne134 768,39
RAZEM6 003 811,55
Skip to content