Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Rembertów informuje, że:

w siedzibie Filii nr 1 Przychodni nr 1 przy ulicy Dwóch Mieczy dysponuje gabinetem o
powierzchni 13,6m2, który chce przeznaczyć do wynajęcia na komercyjną działalność
zdrowotną o profilu niekonkurencyjnym dla SZPZLO.

Udostępnienie wynajętego pomieszczenia określa się jako umowa na wyłączność.
Minimalny czynsz wynajmu ustala się na:
53,54zł/m2 powierzchni oraz 20,41zł/m2 zryczałtowanych opłat za świadczenia
dodatkowe co przekłada się na łączną kwotę czynszu wynoszącą 73,95zł/m2

Przewidywany okres wynajmu: od 01-03-2024 do 24-02-2025

Termin składania ofert: 28 lutego 2024 do godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 28 lutego 2024 o godz. 13:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 lutego 2024 o godz. 14:00

Oferty należy składać: SZPZLO Warszawa Rembertów Dwóch Mieczy 22a

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów

Magdalena Bakuła tel. 698 647-110

Skip to content