Telefon

22 515 44 00

Email

spzlo@post.pl

OGŁOSZENIE

SZPZLO Warszawa-Rembertów zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn:

„Zakup i dostawa szczepionek na potrzeby SZPZLO Warszawa-Rembertów”

 (opis zamówienia)

 1. Terminy: 
 • Termin składania ofert 30.01.2024r. do godz. 12.00 
 • Termin otwarcia ofert 30.01.2024r. godz. 14:00
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu 31.01.2024r.  godz. 12:00
 1. Miejsce składania ofert: Filia nr 1 Przychodni nr 1 w Warszawie (04-491) przy ul. Dwóch Mieczy 22a szczegóły w SWKO
 2. Forma składania ofert: Zgodnie z warunkami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert
 3. Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31-12-2024r.
 4. Warunki udziału w postępowaniu: Akceptacja warunków zawartych w SWKO
 5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena
 6. Inne postanowienia: Dopuszcza się złożenie oferty częściowej
 7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: na stronie www Zamawiającego.

Kontakt Dyrektor SZPZLO Warszawa – Rembertów Bogdan Obuchowicz tel. 501-619-767 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000zł, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 1/05/2022 z dnia 27-05-2022r., z zastrzeżeniem art. 701 ust. 3 oraz art. 703 ust. 2 kodeksu cywilnego.

Załącznik nr. 1 – FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY (Aby pobrać plik kliknij prawym i zapisz link jako)

Załącznik nr. 2 – SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU OFERT

Załącznik nr. 3 – UMOWA

Skip to content